Search for the best oligonucleotides according to the degree of conservation in specific sequence alignments


The table describes for each oligonucleotide different measures of sequence conservation for all sequence alignments used in the database:
-PIS: percentage of identical sites
-3'PIS: percentage of identical sites in the last five nucleotides at the 3' end of oligonucleotide
-PPI: percentage of pairwise identity
-EbolaID score: mean value of PIS, 3'PIS and PPI
-POS: Position in alignment.

Alig01 Alig02 Alig03 Alig04 Alig05 Alig06 Alig07
Database reference Target Original name Sequence (5-3) Position in reference genome Genomic region Sequence in reference genome POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score Related publication
Database reference Target Original name Sequence (5-3) Position in reference genome Genomic region Sequence in reference genome POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score POS EbolaID score Related publication
EBOLAID001
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBO-1 TGGGTAATYATCCTYTTCCA 6102-6121 GP UGGGUAAUUAUCCUUUUCCA 7521-7540 45.02 6102-6121 100.00 6297-6316 81.54 7661-7682 61.93 7661-7682 61.93 6602-6621 82.25 6112-6131 58.31 1
EBOLAID002
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBO-2 ACGACACCTTCAGCRAAAGT 6561-6580 GP ACUUUCGCUGAAGGUGUCGU 7996-8015 33.12 6561-6580 100.00 6756-6775 69.21 8144-8163 57.39 8144-8163 57.39 7061-7080 70.17 6571-6590 49.99 1
EBOLAID003
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBO-3 GTTTGTCGKGACAAACTGTC 6192-6211 GP GUUUGUCGUGACAAACUGUC 7624-7638 26.91 6192-6211 98.12 6387-6406 66.61 7763-7782 30.00 7763-7782 30.00 6692-6711 67.91 6202-6221 53.32 1
EBOLAID004
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBO-4 TGGAARGCWAAGTCWCCGG 6481-6499 GP CCGGAGACUUUGCCUUCCA 7916-7934 42.13 6481-6499 100.00 6676-6694 59.73 8064-8082 57.90 8064-8082 57.90 6981-6999 60.90 6491-6509 68.41 1
EBOLAID005
Raw data
Min-max
PCR primer forward GAB-1 GAATGTAGGTAGAACCTTCGG 13251-13271 L GAAUGUAGGUAGAACCUUCGG 16216-16236 50.70 13251-13271 96.48 13775-13795 74.26 17400-17420 74.18 17400-17420 74.18 14291-14311 75.86 13277-13297 90.47 1
EBOLAID006
Raw data
Min-max
PCR primer reverse GAB-2 GCATATAACACTGTGGGATTG 13583-13603 L CAAUCCCACAGUGUUAUAUGC 16554-16574 45.64 13583-13603 98.38 14107-14127 66.79 17738-17758 63.58 17738-17758 63.58 14623-14643 67.78 13609-13629 79.36 1
EBOLAID007
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBO-BP1 AATGGGCTGAAAATTGCTACAATC 6346-6369 GP AAUGGGCUGAAAACUGCUACAAUC 7781-7804 54.63 6346-6369 100.00 6541-6564 76.16 7926-7949 60.85 7926-7949 60.85 6846-6869 77.94 6356-6379 38.78 2
EBOLAID008
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBO-GP2 TTTTTTTAGTTTCCCAGAAGGCCCACT 6898-6924 GP AGUGGGCCUUCUGGGAAACUAAAAAAA 8370-8396 51.66 6898-6924 98.74 7093-7119 86.19 8545-8571 54.16 8545-8571 54.16 7398-7424 86.56 6908-6934 33.32 2
EBOLAID009
Raw data
Min-max
PCR primer forward ZAI-NP1 GGACCGCCAAGGTAAAAAATGA 1275-1296 NP GGACCGCCAAGGUAAAAAAUGA 1415-1436 70.37 1275-1296 95.36 1307-1328 76.97 1605-1626 75.49 1605-1626 75.49 1376-1397 81.55 1278-1299 73.03 2
EBOLAID010
Raw data
Min-max
PCR primer reverse ZAI-NP2 GCATATTGTTGGAGTTGCTTCTCAGC 1517-1542 NP GCUGAGAAGCAACUCCAACAAUAUGC 1657-1682 64.29 1517-1542 98.55 1549-1574 80.63 1847-1872 68.59 1847-1872 68.59 1618-1643 80.82 1521-1546 44.86 2
EBOLAID011
Raw data
Min-max
PCR primer forward ATCGGAATTTTCTTTCTCATTGAAAGA 13214-13241 L AUCGGAACUUUUCUUUCUCAUUGAAAGA 16179-16206 63.35 13214-13241 97.38 13738-13765 78.39 17363-17390 78.22 17363-17390 78.22 14254-14281 82.90 13239-13267 57.24 3; 4;
EBOLAID012
Raw data
Min-max
PCR primer reverse ATGTGGTGGATTATAATAATCACTGACATG(...) 13600-13632 L AUGCAUGUCAGUGAUUAUUAUAAUCCACCA(...) 16571-16603 63.18 13600-13632 98.81 14124-14156 85.95 17755-17787 82.79 17755-17787 82.79 14640-14672 86.53 13626-13658 68.63 3; 4;
EBOLAID013
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBOGP-1Df TGGGCTGAAAAYTGCTACAATC 6348-6369 GP UGGGCUGAAAACUGCUACAAUC 7783-7804 54.09 6348-6369 100.00 6543-6564 76.84 7928-7949 60.75 7928-7949 60.75 6848-6869 78.76 6358-6379 37.76 5
EBOLAID014
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBOGP-1Dr CTTTGTGMACATASCGGCAC 6440-6459 GP GUGCCGGUAUGUGCACAAAG 7875-7894 40.19 6440-6459 100.00 6635-6654 76.82 8020-8039 56.38 8020-8039 56.38 6940-6959 86.06 6450-6469 33.33 5
EBOLAID015
Raw data
Min-max
Probe EBOGP-1DZPrb CTACCAGCAGCGCCAGACGG 6402-6421 GP CUACCAGCAGCGCCAGACGG 7837-7856 30.18 6402-6421 100.00 6597-6616 73.34 7982-8001 36.36 7982-8001 36.36 6902-6921 78.67 6412-6431 40.00 5
EBOLAID016
Raw data
Min-max
PCR primer forward FILO-A ATCGGAATTTTTCTTTCTCATT 13214-13235 L AUCGGAACUUUUCUUUCUCAUU 16179-16200 39.40 13214-13235 96.67 13738-13759 71.26 17363-17384 71.09 17363-17384 71.09 14254-14275 83.42 13239-13261 85.50 2; 1; 5; 6;
EBOLAID017
Raw data
Min-max
PCR primer reverse FILO-B ATGTGGTGGGTTATAATAATCACTGACATG 13603-13632 L CAUGUCAGUGAUUAUUAUAAUCCACCACAU 16574-16603 63.64 13603-13632 98.69 14127-14156 93.09 17758-17787 89.62 17758-17787 89.62 14643-14672 87.05 13629-13658 62.16 2; 1; 5; 6; 7;
EBOLAID018
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBOORF UP ATGGATTCTCGTCCTCAGAAAAT 470-492 NP AUGGAUUCUCGUCCUCAGAAAAU 588-612 24.83 470-492 91.80 502-524 36.34 731-753 49.74 731-753 49.74 571-593 39.29 473-495 48.65 8
EBOLAID019
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBOORF DP TCACTGATGATGTTGCAGGATT 2668-2689 NP AAUCCUGCAACAUCAUCAGUGA 3103-3113 31.17 2668-2689 91.79 2710-2731 48.62 3201-3222 48.19 3201-3222 48.19 2814-2835 58.48 2672-2693 92.42 8
EBOLAID020
Raw data
Min-max
PCR primer forward ENZ FP ATGATGGAAGCTACGGCG 1854-1871 NP AUGAUGGAAGCUACGGCG 2005-2022 24.43 1854-1871 97.55 1886-1903 36.47 2199-2216 32.88 2199-2216 32.88 1955-1972 39.50 1858-1875 57.77 8
EBOLAID021
Raw data
Min-max
PCR primer reverse ENZ RP AGGACCAAGTCATCTGGTGC 1904-1923 NP GCACCAGAUGACUUGGUCCU 2061-2075 29.88 1904-1923 96.57 1936-1955 54.38 2257-2272 40.99 2257-2272 40.99 2005-2024 57.90 1908-1927 93.33 8
EBOLAID022
Raw data
Min-max
Probe ENZ P CCAGAGTTACTCGGAAAACGGCATG 1876-1900 NP CCAGAGUUACUCGGAAAACGGCAUG 2027-2048 19.20 1876-1900 90.02 1908-1932 28.47 2221-2247 28.39 2221-2247 28.39 1977-2001 32.05 1880-1904 74.66 8
EBOLAID023
Raw data
Min-max
PCR primer forward SudZaiNP1(+) GAGACAACGGAAGCTAATGC 890-909 NP GAGACAACUGAAGCUAAUGC 1030-1049 34.32 890-909 96.30 922-941 91.62 1211-1225 55.33 1211-1225 55.33 991-1010 92.31 893-912 48.28 9
EBOLAID024
Raw data
Min-max
PCR primer reverse SudZaiNP1(-) AACGGAAGATCACCATCATG 1057-1076 NP CAUGAUGGUGAUUUUCCGUU 1197-1216 54.92 1057-1076 100.00 1089-1108 79.86 1387-1406 76.31 1387-1406 76.31 1158-1177 82.45 1060-1079 86.66 9
EBOLAID025
Raw data
Min-max
PCR primer forward SudZaiNP2(+) GGTCAGTTTCTATCCTTTGC 911-930 NP GGUCAGUUUCUCUCCUUUGC 1051-1070 30.91 911-930 94.16 943-962 87.55 1241-1260 69.03 1241-1260 69.03 1012-1031 88.61 914-933 60.00 9
EBOLAID026
Raw data
Min-max
PCR primer reverse SudZaiNP2(-) CATGTGTCCAACTGATTGCC 1041-1060 NP GGCAAUCAGUAGGACACAUG 1181-1200 66.13 1041-1060 100.00 1073-1092 85.85 1371-1390 70.59 1371-1390 70.59 1142-1161 86.16 1044-1063 78.33 9
EBOLAID027
Raw data
Min-max
PCR primer forward EBsp5 TTYCCTAGCAAYATGATGG 13345-13363 L UUUCCUAGCAAUAUGAUGG 16310-16328 72.98 13345-13363 100.00 13869-13887 91.63 17494-17512 91.58 17494-17512 91.58 14385-14403 92.48 13371-13389 71.85 10; 4;
EBOLAID028
Raw data
Min-max
PCR primer reverse EBsp3 TATAATAATCACTGACATGCAT 13600-13621 L AUGCAUGUCAGUGAUUAUUAUA 16571-16592 62.33 13600-13621 100.00 14124-14145 89.67 17755-17776 86.59 17755-17776 86.59 14640-14661 88.38 13626-13647 87.81 10; 4;
EBOLAID029
Raw data
Min-max
PCR primer forward evR3 TCTTGCAAGGACCGCCAAGGTAAAAA 1267-1292 NP UCUUGCAAGGACCGCCAAGGUAAAAA 1407-1432 42.89 1267-1292 89.41 1299-1324 52.85 1597-1622 50.28 1597-1622 50.28 1368-1393 70.84 1270-1295 56.66 11
EBOLAID030
Raw data
Min-max
PCR primer reverse evF3 TTCAAAAGTCGGGCGAAAGGAGCATA 1346-1371 NP UAUGCUCCUUUCGCCCGACUUUUGAA 1486-1511 58.59 1346-1371 100.00 1378-1403 85.77 1676-1701 77.76 1676-1701 77.76 1447-1472 87.11 1349-1374 40.00 11
EBOLAID031
Raw data
Min-max
PCR primer forward F3 AATAACGAAAGGAGTCCCTA 18338-18357 3'UTR AAUAACGAAAGGAGUCCCUA 21921-21936 21.87 18338-18357 81.62 18913-18932 24.44 1680-1688 73.02 1680-1688 73.02 19600-19616 31.32 18365-18384 33.11 12
EBOLAID032
Raw data
Min-max
PCR primer reverse B3 TTGTATCAATATCCTGTCAG 18532-18551 3'UTR UUGUAUCAAUAUCCUGUCAG 22147-22166 21.08 18532-18551 85.25 19115-19129 25.48 23604-23629 27.97 23604-23629 27.97 19834-19853 37.93 18560-18579 39.95 12
EBOLAID033
Raw data
Min-max
PCR primer forward Ebola-1F GATGCAGTATTCGAGCCTAATGTTCTAG 13063-13090 L GAUGCAGUAUUCGAGCCUAAUGUUCUAG 16028-16055 41.83 13063-13090 91.76 13587-13614 67.30 17212-17239 59.85 17212-17239 59.85 14103-14130 76.22 13088-13115 79.52 13
EBOLAID034
Raw data
Min-max
PCR primer reverse Ebola-1R GTGTTTGAACATTGCGAGTCGGATAAG 13280-13306 L CUUAUCCGACUCGCAAUGUUCAAACAC 16245-16271 52.24 13280-13306 100.00 13804-13830 78.13 17429-17455 75.60 17429-17455 75.60 14320-14346 71.83 13306-13332 46.65 13
EBOLAID035
Raw data
Min-max
Probe Ebola-P ACTCGAGTATCTACTACCACAATATCGGAA(...) 13191-13221 L ACUCGAGUAUCUACUACCACAAUAUCGGAA(...) 16156-16186 51.08 13191-13221 89.83 13715-13745 62.79 17340-17370 60.45 17340-17370 60.45 14231-14261 66.69 13216-13246 37.62 13
EBOLAID036
Raw data
Min-max
PCR primer forward FiloA2.4 AAGCATTTCCTAGCAATATGATGGT 13340-13364 L AAGCAUUUCCUAGCAAUAUGAUGGU 16305-16329 65.71 13340-13364 100.00 13864-13888 90.43 17489-17513 90.41 17489-17513 90.41 14380-14404 92.77 13366-13390 77.28 7
EBOLAID037
Raw data
Min-max
PCR primer forward FiloA2.2 AAGCCTTTCCTAGCAACATGATGGT 13340-13364 L AAGCAUUUCCUAGCAAUAUGAUGGU 16305-16329 65.71 13340-13364 100.00 13864-13888 90.43 17489-17513 90.41 17489-17513 90.41 14380-14404 92.77 13366-13390 77.28 7
EBOLAID038
Raw data
Min-max
PCR primer forward FiloA2.3 AAGCATTCCCTAGCAACATGATGGT 13340-13364 L AAGCAUUUCCUAGCAAUAUGAUGGU 16305-16329 65.71 13340-13364 100.00 13864-13888 90.43 17489-17513 90.41 17489-17513 90.41 14380-14404 92.77 13366-13390 77.28 7
EBOLAID039
Raw data
Min-max
PCR primer reverse FILO B-Ra GTGAGGAGGGCTATAAAAGTCACTGACATG 13603-13632 L CAUGUCAGUGAUUAUUAUAAUCCACCACAU 16574-16592 62.92 13603-13621 100.00 14127-14145 97.68 17758-17776 94.11 17758-17776 94.11 14643-14661 89.50 13629-13647 79.21 7
EBOLAID040
Raw data
Min-max
Probe (FAM & BlackHole Quenche(...) FAMEBOSu CCGAAATCATCACTIGTITGGTGCCA 13411-13436 L UGGCACCACACAAGUGAUGAUUUUGG 16394-16404 33.42 13411-13433 96.99 13935-13957 91.98 17578-17588 48.76 17578-17588 48.76 14451-14473 84.08 13437-13459 66.92 7
EBOLAID041
Raw data
Min-max
Probe (FAM & BlackHole Quenche(...) FAMEBOg CCAAAATCATCACTIGTGTGGTGCCA 13411-13436 L UGGCACCACACAAGUGAUGAUUUUGG 16394-16407 49.90 13411-13436 88.98 13935-13960 84.50 17578-17591 64.04 17578-17591 64.04 14451-14476 83.56 13437-13462 57.91 7
EBOLAID042
Raw data
Min-max
Probe (FAM & BlackHole Quenche(...) FAMMBG CCTATGCTTGCTGAATTGTGGTGCCA 13411-13436 L UGGCACCACACAAGUGAUGAUUUUGG 16376-16385 63.80 13411-13420 89.81 13935-13944 69.04 17560-17569 69.01 17560-17569 69.01 14451-14460 69.40 13437-13446 80.00 7
EBOLAID043
Raw data
Min-max
PCR primer forward F565 TCTGACATGGATTACCACAAGATC 518-541 NP UCUGACAUGGAUUACCACAAGAUC 638-661 37.02 518-541 100.00 550-573 66.34 813-836 66.49 813-836 66.49 619-642 69.60 521-544 66.66 14
EBOLAID044
Raw data
Min-max
PCR primer reverse R640 GGATGACTCTTTGCCGAACAATC 571-593 NP GAUUGUUCGGCAAAGAGUCAUCC 691-713 37.05 571-593 91.85 603-625 65.17 866-888 52.38 866-888 52.38 672-694 69.73 574-596 54.49 14
EBOLAID045
Raw data
Min-max
Probe (FAM&MGB) p597S AGGTCTGTCCGTTCAA 550-565 NP AGGUCUGUCCGUUCAA 670-685 47.82 550-565 100.00 582-597 66.57 845-860 64.61 845-860 64.61 651-666 70.47 553-568 65.83 14
EBOLAID046
Raw data
Min-max
PCR primer forward F2000 TTTTCAATCCTCAACCGTAAGGC 7781-7803 GP UUUUCAAUCCUCAACCGUAAGGC 9482-9504 53.77 7781-7803 100.00 8013-8035 72.38 9938-9960 64.14 9938-9960 64.14 8339-8361 75.74 7791-7813 70.72 14
EBOLAID047
Raw data
Min-max
PCR primer reverse R2079 CAGTCCGGTCCCAGAATGTG 7841-7860 GP CACAUUCUGGGACCGGACUG 9542-9561 31.87 7841-7860 89.63 8073-8092 57.64 9998-10017 49.20 9998-10017 49.20 8399-8418 63.24 7851-7870 76.66 14
EBOLAID048
Raw data
Min-max
Probe (FAM&TAMRA) p2058A CATGTGCCGCCCCATCGCTGC 7819-7839 GP GCAGCGAUGGGGCGGCACAUG 9520-9540 63.04 7819-7839 97.90 8051-8071 79.44 9976-9996 76.11 9976-9996 76.11 8377-8397 77.43 7829-7849 44.76 14
EBOLAID049
Raw data
Min-max
PCR primer forward PanFilo-L1 ATMGRAAYTTTTCYTTYTCWYT 13214-13235 L AUCGGAACUUUUCUUUCUCAUU 16179-16197 41.46 13214-13232 96.14 13738-13756 79.52 17363-17381 79.33 17363-17381 79.33 14254-14272 83.75 13239-13261 85.50 15
EBOLAID050
Raw data
Min-max
PCR primer reverse Pan?lo-L2 TGWGGHGGRYTATAAWARTCACTDACAT 13604-13631 L AUGUCAGUGAUUAUUAUAAUCCACCACA 16575-16602 57.11 13604-13631 98.60 14128-14155 87.25 17759-17786 83.54 17759-17786 83.54 14644-14671 79.94 13630-13657 55.65 15
EBOLAID051
Raw data
Min-max
PCR primer forward PanFilo-L3 GCNAARGCMTTYCCHAGYAAYATGATGG 13336-13363 L GCUAAAGCAUUUCCUAGCAAUAUGAUGG 16304-16328 74.19 13339-13363 100.00 13863-13887 90.43 17488-17512 90.41 17488-17512 90.41 14379-14403 92.77 13365-13389 77.28 15
EBOLAID052
Raw data
Min-max
PCR primer reverse Pan?lo-L4 ATAAWARTCACTDACATGCATRTARCA 13594-13620 L UGUUAUAUGCAUGUCAGUGAUUAUUAU 16565-16591 53.19 13594-13620 100.00 14118-14144 95.49 17749-17775 85.08 17749-17775 85.08 14634-14660 94.63 13620-13646 73.03 15
EBOLAID053
Raw data
Min-max
PCR primer forward KGH-F GTCGTTCCAACAATCGAGCG 10243-10262 VP24 GUCGUUCCAACAAUCGAGCG 12842-12861 22.42 10243-10262 96.60 10684-10703 25.52 13481-13528 29.39 13481-13528 29.39 11146-11165 40.39 10263-10282 91.60 16
EBOLAID054
Raw data
Min-max
PCR primer forward KGH-R CGTCCCGTAGCTTTRGCCAT 10345-10364 VP24 AUGGCUAAAGCUACGGGACG 12959-12978 45.98 10345-10364 97.80 10789-10808 74.05 13740-13759 50.60 13740-13759 50.60 11248-11267 75.10 10367-10386 96.66 16
EBOLAID055
Raw data
Min-max
PCR primer forward ZEBOV-F TGGAAAAAACATTAAGAGAACACTTGC 847-873 NP UGGAAAAAACAUUAAGAGAACACUUGC 987-1013 27.19 847-873 96.74 879-905 67.27 1163-1190 42.43 1163-1190 42.43 948-974 72.57 850-876 50.36 17
EBOLAID056
Raw data
Min-max
PCR primer reverse ZEBOV-R AGGAGAGAAACTGACCGGCAT 906-926 NP AUGCCGGUCAGUUUCUCUCCU 1046-1066 30.68 906-926 94.44 938-958 79.40 1236-1256 44.58 1236-1256 44.58 1007-1027 80.68 909-929 53.32 17
EBOLAID057
Raw data
Min-max
Probe (FAM & BlackHole Quenche(...) ZEBOV-P CATGCCGGAAGAGGAGACAACTGAAGC 877-903 NP CAUGCCGGAAGAGGAGACAACUGAAGC 1017-1043 72.23 877-903 98.54 909-935 89.35 1194-1224 64.26 1194-1224 64.26 978-1004 91.51 880-906 59.97 17
EBOLAID058
Raw data
Min-max
PCR primer forward rt_EBOV-f ATTTGAATGGGGTCCAATTGCC 13997-14018 L AUUUGAAUGGGGUCCAAUUGCC 16968-16989 53.67 13997-14018 100.00 14521-14542 78.73 18154-18175 70.53 18154-18175 70.53 15037-15058 81.65 14023-14044 39.99 22
EBOLAID059
Raw data
Min-max
PCR primer reverse rt_EBOL-r AAGCAGTRCCTATACTAGCCA 14090-14110 L UGGCUAGUAUAGGCACUGCUU 17061-17081 54.71 14090-14110 87.76 14614-14634 72.99 18247-18267 71.20 18247-18267 71.20 15130-15150 75.73 14116-14136 77.45 22
EBOLAID060
Raw data
Min-max
Probe (Taqman) EBOV_prb AGTCCCTTAAAACGGCTACAAGAATGGGAC 14021-14050 L AGUCCCUUAAAACGGCUACAAGAAUGGCAC 16992-17018 45.12 14021-14047 100.00 14545-14571 71.27 18178-18204 51.59 18178-18204 51.59 15061-15087 72.72 14047-14073 66.65 22
EBOLAID061
Raw data
Min-max
Primer forward F3 GACGGGAGTGAGTGTCTACC 6387-6406 GP GACGGGAGUGAGUGUCUACC 7822-7841 31.44 6387-6406 100.00 6582-6601 72.79 7967-7986 45.71 7967-7986 45.71 6887-6906 82.21 6397-6416 65.00 23
EBOLAID062
Raw data
Min-max
Primer reverse B3 AGCTTGGGGCAGTATCAGAA 6586-6605 GP UUCUGAUACUGCCCCAAGCU 8021-8040 26.36 6586-6605 100.00 6781-6800 55.63 8169-8181 44.39 8169-8181 44.39 7086-7105 66.41 6596-6615 56.66 23
EBOLAID063
Raw data
Min-max
Primer reverse FL GCACATACCGGCACC 6439-6453 GP GGUGCCGGUAUGUGC 7874-7888 36.46 6439-6453 100.00 6634-6648 75.94 8019-8033 55.50 8019-8033 55.50 6939-6953 85.99 6449-6463 33.33 23
EBOLAID064
Raw data
Min-max
Primer forward BL CTTCCTGTATGATCGACTTGCTTC 6515-6538 GP CUUCCUGUAUGAUCGACUUGCUUC 7950-7973 54.20 6515-6538 98.50 6710-6733 77.17 8098-8121 77.16 8098-8121 77.16 7015-7038 82.71 6525-6548 76.66 23
EBOLAID065
Raw data
Min-max
Primer forward F3 CAATAAACAACTATTTAAATAAC 18321-18343 3'UTR CAAUAAACAACUAUUUAAAUAAC 21904-21925 24.47 18321-18343 88.23 18896-18918 25.79 23260-23269 27.28 23260-23269 27.28 19561-19573 41.37 18348-18370 33.31 24
EBOLAID066
Raw data
Min-max
Primer reverse B3 CTGGCAAGATATTGATACAACA 18530-18551 3'UTR UGUUGUAUCAAUAUCCUGUCAG 22145-22159 20.73 18530-18544 88.43 7074-7085 49.48 8526-8537 49.69 8526-8537 49.69 19832-19846 32.73 18558-18572 33.33 24
EBOLAID067
Raw data
Min-max
Primer reverse LF AATTTTTTGATTATCACGC 18388-18406 3'UTR GCGUGAUAAUCAAAAAAUU 21981-22001 20.78 18388-18406 91.48 18963-18981 35.46 7954-7963 53.58 7954-7963 53.58 19647-19665 61.51 18415-18434 68.32 24
EBOLAID068
Raw data
Min-max
Primer forward F3 TGAAGTCAAGAAGCGTGATGG 787-807 NP UGAAGUCAAGAAGCGUGAUGG 907-927 36.08 787-807 96.14 819-839 52.41 1083-1103 35.96 1083-1103 35.96 888-908 54.84 790-810 70.84 24
EBOLAID069
Raw data
Min-max
Primer reverse B3 AGTCCTTGCTCTGCATGTACT 1000-1020 NP AGUACAUGCAGAGCAAGGACU 1140-1160 54.20 1000-1020 100.00 1032-1052 69.98 1330-1350 68.24 1330-1350 68.24 1101-1121 71.34 1003-1023 64.76 24
EBOLAID070
Raw data
Min-max
Primer reverse LF TGTTTTTTCCACTAGATACTGCTGG 833-857 NP CCAGCAGUAUCUAGUGGAAAAAACA 973-997 34.27 833-857 96.48 865-889 55.51 1149-1173 46.16 1149-1173 46.16 934-958 57.40 836-860 65.32 24
EBOLAID071
Raw data
Min-max
Primer forward LB TCCTTCCGAAATTGGTAGTAGGA 939-961 NP UCCUUCCGAAAUUGGUAGUAGGA 1079-1101 51.07 939-961 100.00 971-993 70.62 1269-1291 70.63 1269-1291 70.63 1040-1062 72.08 942-964 46.67 24
EBOLAID072
Raw data
Min-max
Primer forward EBOV-F3 TGGTTCAAGTGCACAGTCAA 7086-7105 GP UGGUUCAAGUGCACAGUCAA 8577-8596 26.66 7086-7105 91.63 7281-7300 43.21 8793-8807 40.02 8793-8807 40.02 7586-7605 44.94 7096-7115 46.66 25
EBOLAID073
Raw data
Min-max
Primer reverse EBOV-B3 TGTCTGCTCTACGGTGATGT 7255-7274 GP ACAUCACCGCAGAACAGACA 21399-21407 30.59 7255-7274 93.90 7450-7469 37.24 9082-9090 28.49 9082-9090 28.49 7755-7774 50.05 7265-7284 46.39 25
EBOLAID074
Raw data
Min-max
Primer reverse EBOV-LF GCAAGGGTTGTCAGATGCG 7125-7143 GP CGCAUCUAACAACCCUUGC 8645-8655 20.51 7125-7143 94.57 7320-7338 38.06 8850-8865 35.16 8850-8865 35.16 7625-7643 40.89 7135-7153 68.76 25
EBOLAID075
Raw data
Min-max
Primer forward EBOV-LB ATAATACACCCGTGTATAAACTTGAC 7203-7228 GP AUAAUACACCCGUGUAUAAACUUGAC 8732-8758 24.26 7203-7228 97.06 7398-7423 30.94 9036-9047 29.37 9036-9047 29.37 7703-7728 33.34 7213-7238 45.10 25
EBOLAID076
Raw data
Min-max
PCR primer forward ZEBOV Forward CGAACTTGACCATCTTGGACTTG 1552-1574 NP CGAACUUGACCAUCUUGGACUUG 1692-1714 37.74 1552-1574 98.09 1584-1606 67.34 1882-1906 41.76 1882-1906 41.76 1653-1675 70.65 1556-1578 86.95 26
EBOLAID077
Raw data
Min-max
PCR primer reverse ZEBOV Reverse TCCTCGTCGTCCTCGTCTAGAT 1929-1950 NP AUCUAGACGAGGACGACGAGGA 2089-2110 34.98 1929-1950 98.29 1961-1982 60.19 2278-2299 44.47 2278-2299 44.47 2030-2051 63.20 1933-1954 82.69 26
EBOLAID078
Raw data
Min-max
Primer forward EBO-RPA-F TAGTAGGAGAAAAGGCTTGCCTTGAGAAGG(...) 954-983 NP UAGUAGGAGAAAAGGCUUGCCUUGAGAAGG 1094-1123 60.31 954-983 91.00 986-1015 71.59 1284-1313 68.19 1284-1313 68.19 1055-1084 74.17 957-986 70.00 27
EBOLAID079
Raw data
Min-max
Primer reverse EBO-RPA-R TGTTCGCATCAAACGGAAAATCACCATCAT(...) 1057-1087 NP CAUGAUGGUGAUUUUCCGUUUGAUGCGAAC(...) 1197-1227 55.14 1057-1087 100.00 1089-1119 79.63 1387-1417 74.00 1387-1417 74.00 1158-1188 81.75 1060-1090 88.17 27
EBOLAID080
Raw data
Min-max
Probe EBO-RPA-P TCAAGTACATGCAGAGCAAGGACTGATACA(...) 997-1028 NP UCAAGUACAUGCAGAGCAAGGACUGAUACA(...) 1137-1168 43.28 997-1028 92.25 1029-1060 78.58 1327-1358 58.74 1327-1358 58.74 1098-1129 79.82 1000-1031 62.70 27